БНБ отчете почти 55% спад на чуждите инвестиции

БНБ отчете почти 55% спад на чуждите инвестиции

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - май 2021 г. е в размер на 280.8 млн. евро, но спрямо същия период на миналата година се отчита спад с 335.6 млн. евро (54.4%). Данните на централната банка показват, че дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 94.7 млн. евро за януари - май 2021 г. Той е по-малък с 0.5 млн. евро от този за януари - май 2020 г., който е отрицателен в размер на 94.2 млн. евро. Реинвестирането на печалбата възлиза на 650.1 млн. евро. Потокът на дълговите инструменти е отрицателен и възлиза на 274.6 млн. евро, при положителна стойност от 150.7 млн. евро за януари - май 2020 година. Според статистиката на БНБ най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - май 2021 г. са от Нидерландия - 235.6 млн. евро и Франция - 161.3 млн. евро. В същото време най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство - 197.4 млн. евро и Русия - 145.5 млн. евро.