Честито!

Честито!

Днес се навър­ш­ват 93 години от рож­дението на Кольо Иванов Анас­тасов

Антифашист, политемиг­рант и член на БСП.

Светъл пример за поч­тен живот. Бъди жив и здрав!

С обич и уважение от цялото семейс­тво!