Лишават хиляди българи от риболов на лаврак

ЕК обсъжда план, с който да заб­рани ловът на лав­рак на територията на Съюза. За това съоб­щават от Европейс­кият алианс на въдичарите (ЕАД). Заб­раната трябва да влезе в сила от след­ващата година, като тя ще важи не само за риболова с мрежи, а дори и с въдица. Това ще удари по хобито на хиляди спинин­гисти от Бъл­гария, които ходят в Гър­ция, за да ловят тази атрак­тивна риба. От алианса на въдичарите вече съоб­щиха, че подемат кам­пания срещу решение, като ще се нап­равят пос­тъпки на срещата на ресор­ните минис­три в Брюк­сел през декем­ври да бъдат запазени правата за ловене на вида с право да се запазва по една риба в периода между юли и декем­ври.

В тек­ста се отбелязва още, че има наложени рес­т­рик­ции за риболов на лав­рак още от 2015 г. За Гър­ция те или не важат, или никой не ги спазва. Но едно е ясно – спинин­говият риболов с въдица по никакъв начин не зас­т­рашава популацията на този вид риба, пише bigfish. В момента се събира под­писка срещу намерението да се наложи пълна заб­рана за ловене на лав­рак.