Мартенският студ гибелен и за пчелите

Мартенският студ гибелен и за пчелите

Задава се нулева година за овощарите и трудна за пчеларите,тревожат се стопаните в Добруджа

Ако мар­тен­с­кият студ продължи повече от няколко дни, може да се окаже гибелен за пчел­ните семейс­тва, предуп­редиха произ­водители на мед на отк­ритото вчера в Доб­рич специализирано изложение “Пчеломания“. “Зимата беше добра, пчелите започ­наха да се раз­виват, но мар­тен­с­кият студ ги “хвана“ и сега гледат да запазят потом­с­т­вото. Пчелите са много грижовни родители и са готови до пос­ледно да топ­лят и да умрат върху пилото“, комен­тира пред­седателят на сдружение “Пчела 1946“ в Доб­рич — Доб­рин Доб­рев. По думите му подобна ситуация е имало и през миналия март, но тогава пчел­ните семейс­тва са били по-развити.

Радос­тин Николов, пчелар с 15-годишен опит от село Гроз­дьово, Вар­нен­ско, каза, че при минусови тем­ператури в ранна пролет винаги има опас­ност от изм­ръз­ване и пчелите могат да загинат като не могат да отидат до медовите запаси. Пов­рат­ните студове никога не се отразяват добре на пчел­ните семейс­тва, добави Недялка Михова от Медената къща в доб­рич­кото село Прилеп. По думите й топ­лото време през зимата е събудило пчелите, които са започ­нали да се раз­виват, и сега, с нас­тъп­ването на пос­лед­ната студена вълна, глав­ната им грижа е да опазят “бебетата“ в кошера.

Пчеларите в Доб­рич­кия регион, които са сред най-големите произ­водители на мед в страната, не се опасяват, че с изм­ръз­ването на овошни дръв­чета няма да има храна за пчелите. Пчеларите се надяват масивите с рапица и слън­чог­лед в района да се раз­виват добре, за да има обилна паша и за пчелите.

В Тут­ракан­ско обаче са на друго мнение. Задава се нулева година за овощарите и трудна за пчеларите, заяви кметът на града Димитър Стефанов, цитиран от „Фокус”. Той посочи, че всички ран­ноцъф­тящи овошки на територията на общината са изм­ръз­нали. „Сред тях са и кай­сиевите насаж­дения, пред­с­тав­ляващи 30% от масивите в страната“, уточни той. «Много работа ще имат пчеларите, много раз­ходи ще хвър­лят, ако искат да имат нор­мални пчелни семейс­тва“, категоричен бе кметът.

Той е убеден, че икономиката на Тут­ракан ще пос­т­рада сериозно, и призова дър­жавата да обърне внимание на общината и да под­помогне овощарите. По отношение на евен­туална дър­жавна помощ за пчеларите Стефанов призова те да бъдат ком­пен­сирани на брой кошер, а не на количес­тво загубена продук­ция.