Предупреждават фермерите за обилни валежи в Източна България

Валежите в Източна Бъл­гария се очаква да засилят на 10 и 11 май, когато ще бъде обявен жълт код за потен­циално опасно време. Това съобщи за БНТ Анас­тасия Стой­чева от Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология при БАН. Дъж­довете се очак­ваха от фер­мерите в Доб­ру­джа и Източна Бъл­гария, но синоп­тиците не обещават те да пад­нат пов­семес­тно. Така се случи и миналата сед­мица, когато над Стара Загора и областта се изсипаха поройни дъж­дове, но съсед­ният Чир­пан остана сух, така и сега валеж­ността ще бъде с раз­лична интен­зив­ност, посочи метеорологът.Валежното време ще продължи и в събота и неделя, но пос­тепенно ще затихва.

През след­ващата сед­мица се очаква затоп­ляне, като на места тем­пературите могат да се покачат и до 30 градуса. Общо за месец май обаче няма да се пов­тори сил­ното засушаване, което се наб­людаваше през април.