Розопроизводител: На път сме да загубим символа на България

Розопроизводител: На път сме да загубим символа на България

Заради дъл­гогодишни проб­леми на розоп­роиз­водителите, Бъл­гария е на път да загуби сим­вола си. Това сподели розоп­роиз­водителят от с. Горно Чер­ковище Димитър Кралев, предаде БГНЕС. Според Кралев, има кар­тел на розоп­реработ­вателите за ниска изкупна цена на тях­ната стока. “Тъй като стоката ни не е трайна, а трябва още до обяд да я предадем, нямаме избор”, каза още Кралев. Изкуп­ната цена за тази година ще е около 2 лв. за килог­рам. На розоберачите се плаща между 80 стотинки и 1 лев. Именно заради това печал­бата се намалява до минимум и голяма част от хората, отг­леж­дащи рози са на път да се откажат.

Според екс­перти тази година в Бъл­гария се очаква да бъде произ­ведено около 3 тона розово масло. Близо 37 000 декара са розовите насаж­дения у нас, като 13 000 са само в казан­лъш­кия регион. За добиване на 1 килог­рам розово масло са необ­ходими от 3 до 5 тона розов цвят.