Отбелязват се 50 години от пускането в експлоатация на язовир „Жребчево“

Отбелязват се 50 години от пускането в експлоатация на язовир „Жребчево“

На 1 юни ще бъде отбелязана 50-тата годиш­нина от пус­кането в екс­п­лоатация на язовир „Жреб­чево“, който е сред мал­кото големи обекти, стопанис­вани от „Напоителни сис­теми“ ЕАД. Праз­нен­с­т­вото ще се отк­рие от 11 часа край язовир­ната стена, съоб­щиха от дър­жав­ното пред­п­риятие.

По време на събитието ще бъдат раз­дадени плакети и грамоти на бивши и нас­тоящи служители на „Напоителни сис­теми” в раз­лични категории. На всички присъс­т­ващи ще бъде раз­дадена книжка „Вдъх­новението Жреб­чево“, която е издадена по случай годиш­нината.