Първенци сме по заработени часове в Европа

Първенци сме по заработени часове в Европа

Европейс­ката статис­тика твърди, че ние работим най-много в Европа — ние и „мър­зеливите гърци“ сме шам­пиони по заработени часове в рам­ките на съюза за една година, заяви пред Би Ти Ви президен­тът на КТ „Под­к­репа“ Димитър Манолов. Той не се наема да твърди, че сме най-трудолюбиви, но работим най-много — нещо, което най-често се случва по принуда, а не по желание, предуп­реди той. Няма как в работ­ните условия у нас, извън­ред­ния труд да не е най-голям и това е наис­тина голям проб­лем, защото историята за сумираното изчис­ляване на работ­ното време в Бъл­гария го поз­волява. Нещо, което нап­равихме още когато кан­дидат­с­т­вахме за член­с­тво в ЕС и тогава въведохме изис­к­ванията на европейска дирек­тива за работ­ното време в нашето законодател­с­тво и тогава нап­равихме някои изк­лючения, срока, на които изк­лючения отдавна е изтекъл, нап­равихме и други ком­п­ромиси и сега сме там където сме, комен­тира Манолов. Ние превър­нахме сумираното изчис­ляване на работ­ното време от изк­лючение в правило, каза още той. Извън това специален извън­реден труд е този през събота и неделя и още по-специален — на национални праз­ници. Единият се зап­лаща с 50% повече, а другият — два пъти по-високо, поясни президен­тът на КТ „Под­к­репа“. По думите му обаче в Бъл­гария правилата се заобикалят поради нежеланието на работодателя да зап­лаща извън­ред­ният труд.

Според него трябва да се ограничи обемът на сумираното изчис­ляване на работ­ното време и всичко над това да се доп­лаща като извън­реден труд, както е редът. Президен­тът на КТ „Под­к­репа” е на мнение, че трудът у нас не се цени и е най-евтиният ресурс. Не се уважава и нощ­ният труд, който е най-вредният за здравето, комен­тира още Манолов, цитиран от КРОСС.бг.