Мечка нападна и рани тежко ловец в Стара планина

Мечка нападна и рани тежко ловец в Стара планина

47-годишен ловец от Казан­лък е нас­танен с тежки наранявания в старозагор­ска бол­ница, след като е бил напад­нат от мечка в Стара планина, съобщи мес­т­ната Рresstv. Инциден­тът е станал около обяд в неделя, докато въоръженият с карабина мъж е деб­нел на пусия над павел­бан­с­кото село Тър­ничени за появата на под­гонени от колегите му диви прасета. В този момент огромна мечка атакувала казан­лъчанина, като се изп­равила на задни лапи и го съборила на земята. Дивото животно нахапало мъжа по рамото, слабините и бед­рата, като зъбите му минали на сан­тиметър от бед­рената артерия. След това го оставило и избягало.

Въп­реки теж­ките травми пос­т­радалият успял да подаде сиг­нал на тел. 112, а след това и да се обади на организатора на лов­ния излет. Час по-късно мъжът е тран­с­пор­тиран в бол­ница в Стара Загора, където е под­ложен на няколко хирур­гически интер­вен­ции. Според лекарите на този етап няма пряка опас­ност за живота на пос­т­радалия.

От Ловно дружес­тво “Сокол“ в Казан­лък, където членува 47-годишния ловец казаха, че това е пореден случай мечка да излезе срещу ловци в региона, като на няколко пъти били отп­равяни искания за отс­т­рел, но така и не получили раз­решения.

Кметът на Тър­ничени Ахмед Ходжа припомни, че преди 34 години е имало иден­тичен случай на нахапан от мечка ловец в зем­лището, тогава обаче раз­решили отс­т­рела на хищ­ника. Колеги на пос­т­радалия смятат, че живот­ното е било под­п­лашено от лая на кучетата, заради топ­лото за сезона време меч­ките в Бал­кана още не били зас­пали.