Очакваната изкупна цена на пшеницата е около 300 лева за тон

Очакваната изкупна цена на пшеницата е около 300 лева за тон

С 1520 процента по-ниски добиви от пшеницата и ечемика отчитат зър­ноп­роиз­водителите в Ловешка област в началото на жът­вената кам­пания. Според един от най-големите стопани в района — Димитър Мачуганов, това не би се отразило на цената на браш­ното, тъй като изкуп­ните цени са на нивата от миналата година, а и в страната ни се произ­вежда дос­татъчно зърно за задоволяване на вът­реш­ния пазар.

По думите му от пет дни масово се жъне, особено по поречието на река Осъм; няма зем­лище, в което да не работят ком­бай­ните. Въп­реки по-слабата реколта, добивите от пшеница и ечемик в областта са по-добри в срав­нение с други региони в страната.

“Добри — на фона на пролетта, на сушата, лип­сата на сняг, къс­ния сняг, който падна и нап­рави беля. Имаме между 400 и 480 кг от декар, като на места стигаме 500 кг от декар. При ечемика е малко по-добре — 7080 кг от декар нагоре. Смятаме, че в тези параметри ще се движат нещата“, заяви Мачуганов.

Той добави, че в момента няма интерес от тър­гов­ците за изкупуване на зър­ното и се раз­чита на пред­варител­ните договори. Очак­ваната изкупна цена е около 300 лева за тон пшеница. Според зър­ноп­роиз­водителите няма основание за повишаване на цената на браш­ното, а оттам — и хлеб­ните продукти. “Ако цената тръгне нагоре, трябва да има друга причина, която не е в зър­ното“, посочи Мачуганов.

Той каза още, че засетите площи са малко повече от миналата годината, в стопан­с­т­вата е засята по-малко рапица, заради труд­ната реализация.