Пропаднали площи с жито и в Сливенско

Общо 30 заяв­ления за пропад­нали площи с пшеница са подали стопани от Сливен­ско. Това съобщи дирек­торът на Облас­тна дирек­ция “Земеделие“ в Сливен Тодор Братанов, цитиран от БТА. По данни на дирек­цията заяв­ленията за пропад­нали площи са основно от община Сливен — масивите в района на село Жельо вой­вода.

Жът­вата в областта е започ­нала в края на миналата сед­мица, като по-активно се жъне ечемик, посочи Братанов. „Сушата до началото на юни е оказала негативно влияние върху посевите от есенни кул­тури. При масивите, пос­т­радали от неб­лагоп­рият­ните метеорологични условия, се очак­ват по-ниски добиви. Екс­пер­тна комисия извър­шва огледи, за да оцени щетите“, се казва още в съоб­щението.

Засетите площи с пшеница в Сливен­ска област са 418 500 декара, а с ечемик — 79 000 декара. Районът също пос­т­рада от сушата тази година, а зър­ноп­роиз­водителите се притес­няват дали ще могат да излязат на нула.

Още преди жът­вената кам­пания Георги Радев, зам.-председател на УС на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ), сподели пред Агри.БГ, че ечемикът в Сливен­ско е побелял от сушата, а очак­ванията са за ниски добиви.