Цените на фуражна пшеница и царевица се изравниха у нас

Цените на фуражна пшеница и царевица се изравниха у нас

В „Зърно“ на Софийска стокова борса АД офер­тите през отминалата сед­мица бяха на предиш­ните ценови рав­нища. Хлебна пшеница се търси на 280.00 лв./т, пред­лагането е на 300.00 лв./тон. Фураж­ната се движи между 260.00 и 270.00 лв./тон съот­ветно за купува и продава. Царевицата е с подобни котировки: от 270.00 до 300.00 лв./тон, съот­ветно за тър­сене и пред­лагане. При мас­лодай­ния слън­чог­лед от място тър­сенето е на 590.00 лв./т, продавачите котират 640.00660.00 лв./тон. Всички цени са без ДДС.

Началото на месец юли донесе нови колебания в цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари, посочва в обзара си Софийска стокова борса. Пшеницата в САЩ обърна тренда и се повиши с 12.00 долара до 225.00 щ.д./тон, тази във Фран­ция качи 9.00 евро до 193.00 евро/тон. Цената в Украйна се промени на 195.00 щ.д./тон, или с 2 щ.д./тон надолу, в Русия се вдигна с 2.00 долара до 197.00 щ.д./тон.

При царевицата въп­реки лип­сата на корек­ции в прог­нозите цената отс­кочи нагоре с 4.00 долара до 174.00 щ.д./тон в Чикаго, нулева промяна в Украйна – 181.00 щ.д./тон и плюс 3.00 евро във Фран­ция до 176.00 евро/тон.

Ечемикът в Украйна е на 175.00 щ.д./т, повишение с 2.00 долара, във Фран­ция пос­къп­ване с 1.00 евро до 170.00 евро/тон., а при рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/ котиров­ките нямат промяна, 380.00 евро/тон.