Най-големият баритон на Америка с концерт със Софийската филхармония.

Най-големият баритон на Америка с концерт със Софийската филхармония.

Дирижира известният български диригент Павел Балев

Томас Хем­п­сън, най-големият баритон на САЩ, ще изнесе кон­церт със Софийс­ката фил­хар­мония на 14 декем­ври от 19.00 в зала „Бъл­гария“. В прог­рамата ще проз­вучат някои от най-обичаните арии от опери, оперети и мюзикъли на Моцарт, Гуно, Верди, Масне, Лехар, Бър­н­с­тейн.

Звез­дата на Мет­рополитън опера и пар­т­ньор на Соня Йон­чева („Травиата“, „Сват­бата на Фигаро“ с номинация за Грами за 2017г.) и на Анна Нет­ребко ще пее в Бъл­гария под дириген­т­с­т­вото на най-успелия бъл­гар­ски диригент в чуж­бина днес Павел Балев.

Томас Хем­п­сън е сред най-уважаваните и иновативни музиканти на нашето време. Репер­тоарът му включва над 80 роли, а дис­ког­рафията му е с над 170 албума, номинирани за много наг­ради, сред които “Грами“, “Едисон“ и “Гран При“. Хем­п­сън печели наг­радата ECHO Klassik четири пъти за 20 години. През 2010 е удос­тоен с наг­рада Living Legend (Жива легенда) от Биб­лиотеката на Кон­г­реса, където работи като специален съвет­ник. Носител на извес­т­ната наг­рада “Кон­цер­т­гебау“. Почетен от опер­ната гил­дия на Мет­рополитън с тит­лата “Met Mastersinger“.

Сн Изсет­ният баритон и Соня Йон­чева на сцената на Мет­рополитън.