“Слава“, “Посоки“ и “На червено“ спечелиха престижни награди на кинофестивала в Тиран

“Слава“, “Посоки“ и “На червено“ спечелиха престижни награди на кинофестивала в Тиран

“Слава“ на Крис­тина Грозева и Петър Въл­чанов спечели наг­радата за „най-добър игрален филм и Media Award” на 15-ия Меж­дународен кинофес­тивал в Тирана, Албания, Още два наши филма са получили наг­ради на фес­тивала. Веселин Хрис­тов е отличен като най-добър оператор. Припом­няме, че на 12 ото издание на Феста за късомет­ражно кино в Прага фил­мът „На чер­вено” спечели наг­радата на пуб­ликата.