„Тримата мускетари” кръстосват шпаги в НДК

На 14 декем­ври Теат­рално– музикал­ния продуцен­т­ски цен­тър Варна пред­с­тавя от 19.00 в НДК зала 1 мюзикъла на Мак­сим Дунаев­ски „Тримата мус­кетари”. Либ­ретото е на Николай Априлов, по романа Алек­сан­дър Дюма-баща.

Режисьор е Николай Априлов, а диригент Страцимир Пав­лов, хореог­рафията е на Татяна Янева. В ролята на Д’Артанян –е младият и талан­т­лив актьор Ованес Торосян. За популяр­ността на “Тримата мус­кетари” на Алек­сан­дър Дюма-баща, някой бе казал: “Всички пом­ним романа без да сме го чели изобщо.”Това е една от най-екранизираните литературни творби на всички времена. А и сюжетът е от онези, които родителите с радост раз­каз­ват на децата си като пример за история, съчетаваща героична чест, историческо величие, раз­каз за силата на приятел­с­т­вото и не на пос­ледно място — любовен романс.

Преди години Дунаев­ски написа песента на филма „Д’Артанян и тримата мус­кетари“, която в Бъл­гария е хит. „Аз съм написал музиката не само за мус­кетарите, а общо за около 100 филма. В това число „Мери Попинз“, „Довиж­дане“, „Кар­навал“. Дълги години съм се учил да пиша музика, но смятам, че има една връзка с Кос­моса, която дава въз­мож­ност на едни хора да го правят, а на други – не”, казва ком­позиторът.