Видинският куклен театър с нова постановка - “Маша и Мечокът“

Видинският куклен театър с нова постановка - “Маша и Мечокът“

Видин­с­кият кук­лен театър зарадва децата от региона с нова пос­тановка -“Маша и Мечокът“. „Любимите герои на децата оживяват на сцената на дър­жав­ния кук­лен театър във Видин и пос­танов­ката се радва на голям успех”, каза дирек­торът на трупата Пав­лина Трифонова.

Драматизацията и режисурата на пос­танов­ката “Маша и Мечокът“ са дело на Мая и Митко Димит­рови, сценог­рафията е на Роза Кол­чагова. Ком­позитор на музиката е Петко Т.Манчев. В ролята на любимите кукли в пос­танов­ката са талан­т­ливите артисти Теодора Рашед, Пламен Кънев, Поли Трифонова и Жоро Иванов, който изпъл­нява и музиката на живо.