Балетът на Софийската опера гастролира с успех в Италия

Шедьов­рите на балет­ната класика „Лебедово езеро” и „Дон Кихот” ще бъдат показани на 7 сцени в раз­лични градове на Италия: Флорен­ция, Удине, Павия , Ровиго, Пор­тог­руаро както и на ост­ров Сар­дин­ния: Сасари и Каляри, в периода 111.март.

В шестте спек­такъла на „Дон Кихот” италиан­с­ката пуб­лика ще се радва на изящес­т­вото на Марта Пет­кова, която скоро се завърна от гас­т­рол в Неапол, с любимият и пар­т­ньор– емоционал­ния и много тех­ничен Никола Хаджитанев. Като Еспада и Мер­седес ръковод­с­т­вото е заложило на естет­с­ката визия на Катерина Пет­рова и Цецо Иванов, в ролята на Повелител­ката на дриадите ще бъде новата прима на СОБ Боряна Пет­рова. Учас­т­ват още : Кирил Иванов-Дон Кихот, Георги Аспарухов– Санчо Панса, Еленко Иванов– Гамаш, двойка приятели и приятелки : Венера Хрис­това, Натали Братанова, Емил Йор­данов и Матю Уитъл.

В двете пред­с­тав­ления на „Лебедово езеро” тан­цуват : Катерина Пет­рова отличаваща се с изк­лючителна душев­ност като Одета– Одилия , си пар­т­нира с Цецо Иванов като принц Зиг­ф­рид и с Емил Йор­данов в ролята на Рот­барт, шут е доказалият се в това амп­лоа Георги Аспарухов. След­ващия световен връх е сцената на Бол­шой театър през май месец.