Световноизвестната звезда Андре Рийо идва за първи път в България

Световноизвестната звезда Андре Рийо идва за първи път в България

“Кралят на валса“ - с впечатляващ концерт на 16 юни в “Арена Армеец“

Андре Рийо е музикален феномен като никой друг. Всяка година неговите великолепни кон­церти прив­личат повече от 600 хиляди фенове и най-продаваните в топ 10 като Бруно Марс и Риана. Феноменал­ният холан­д­ски цигулар, диригент и основател на оркес­търа “Йохан Щраус“ е продал впечат­ляващите 40 млн. диска и е отбелязал 30 първи места в раз­лични класации.

Вал­сове, фил­мова музика, фол­к­лор и мюзикъли. Невероят­ното музикално излъч­ване, страстта и хариз­мата на Андре на сцената прев­ръщат спек­так­лите му в магия. Неговите роман­тични и забавни пред­с­тав­ления предиз­вик­ват пуб­ликата да скача на крака и да тан­цува из залите и коридорите. Не е странно да видите страс­т­ните му фенове да се смеят, плачат, да пляс­кат с ръце, да тан­цуват и да се прег­ръщат, докато слушат красивите вал­сове, музиката от филми, спиричуали, мюзикъли или фол­к­лорни песни на цигул­ката „Страдивариус” от 1732.

“Много се въл­нувам, че идвам за първи път в Бъл­гария“, казва Андре Рийо. “Хората често ми пишат, че две сед­мици след това са заредени с емоцията от нашите кон­церти. Фан­тас­тично е да чув­с­т­ваш цялата тази енер­гия и радост всяка вечер, когато си на сцената. Знам, че много от нашите бъл­гар­ски фенове пътуват, за да ни видят. Затова съм изк­лючително щас­т­лив, че сега аз идвам при вас“.

Андре и неговият 60-членен оркес­тър “Йохан Щраус“, който е най-големият час­тен оркес­тър в света, въз­раж­дат вал­совата музика на световно ниво, пред­с­тавяйки я в пищна екс­т­раваган­т­ност. Кон­цер­тите на Андре са праз­ник не само за ушите, но и за очите!