„Фондацията“ на Айзък Азимов ще става сериал

„Фондацията“ на Айзък Азимов ще става сериал

Науч­нофан­тас­тич­ната поредица “Фон­дацията“ на Айзък Азимов ще се превърне в драматичен сериал. Тя ще се адап­тирана за екран от сценарис­тите на “Война на световете“ и “Чер­ният рицар“.

Това е пореден опит за екранизация на цикъла на Азимов, писан между 40-те и 80-те години на миналия век. “Фон­дацията“ започва като серия раз­кази, пуб­ликувани през 1942, десетилетие по-късно, преработена в романи. Айзък Азимов е американ­ски писател на фан­тас­тични и научно-популярни творби и биохимик от руско-еврейски произ­ход. Той написва и редак­тира над 500 тома, а общият брой на написаните от него писма и пощен­ски кар­тички е оценен на около 90 000. Извес­тни са неговите творби „Врагът от Сириус”, „Голото слънце”, Аз, роботът”, „Самите богове”.