Григорий Лепс с грандиозен концерт в Арена Армеец

Григорий Лепс с грандиозен концерт в Арена Армеец

Руската суперзвезда пристига у нас на 3 ноември

Лепс ще зарадва многоб­рой­ните си фенове на 3 ноем­ври с кон­церт в Арена Армеец. Бъл­гария е част от светов­ното турне на изпъл­нителя, което е пос­ветено на 55-годишия юбилей на Лепс, съоб­щават от Рус­кия културно-информационен цен­тър в София.

Леген­дар­ният музикант, ком­позитор и продуцент ще пред­с­тави пред род­ната пуб­лика най-големите си хитове — “Я счас­т­ливый“, “Зер­кала“, “Лон­дон“, “Лабиринт“, “Водопадом“, “Ну и что“, “Плен“, а също и най-актуалните пар­чета от новия му албум. В музикал­ното си твор­чес­тво рус­кият певец от грузин­ски произ­ход ком­бинира поп и рок, а уникал­ното му присъс­т­вие на сцената и раз­поз­наваемият тем­бър му печелят световна слава.

Медиите дори срав­няват вокал­ните умения на Григорий Лепс с тези на един от най-известните бар­дове на Съвет­с­кия Съюз — Владимир Висоцки, на когото той пос­вещава албума “Второй“.

Придобил слава след навър­ш­ване на 30 години, лошото момче на Русия записва едни от най-големите си хитове с плеяда от звезди, сред които изкусител­ната Ани Лорак, като съв­мес­т­ната им песен “Зер­кала“ има било 100 мил. гледания в сай­товете за видео споделяне. На огромен интерес се рад­ват и пар­четата, съз­дадени в колаборация с Тимати, Мак­сим Фадеев, Валерий Меладзе, Стас Пьеха, Ирина Аллег­рова.

С без­б­рой кон­церти и стотици прес­тижни отличия и приз­нания зад гърба си, Григорий Лепс е истин­ска знаменитост в Русия, като кариерата му включва учас­тие като жури в музикал­ния риалити фор­мат “The Voice“. Една от най-близките му приятелки е самата Алла Пугачова, като двамата често са канени за водещи на най-престижните кон­курси и кул­турни събития в страната.