Дани де Вито плучи награда за цялостно творчество

Американ­с­кият актьор Дани де Вито получи наг­радата за цялос­тно твор­чес­тво на Меж­дународ­ния фил­мов фес­тивал в Сан Себас­тиан. Американ­с­кият комик, вече на 73 г. учас­тва в най-престижния испан­ски фес­тивал, за да пред­с­тави дет­с­кия анимационен филм “Smallfoot“.

Де Вито е носител на наг­радите “Еми“ и “Златен глобус“ за ролята си в популяр­ната телевизионна поредица “Такси“ от 1970-те и 1980-те, а също така е извес­тен и със своите роли в комедиите “Хвърли мама от влака“ и “Джемини“. Той е номиниран за „Оскар” като продуцент на филма „Ерин Брок­кович“ от 2000 г. Днес актьорът играе в телевизион­ния сериал “Винаги е слън­чево във Филадел­фия“. Де Вито е роден на 17 ноем­ври 1944 г. Неп­тюн, Ню Джърси. Той е израс­нал в италиано-американско семейс­тво. Баща му е соб­с­т­веник на малък биз­нес, а майка му е домакиня. Де Вито е американ­ски актьор, продуцент и режисьор. Става извес­тен с ролята си на так­симет­ровия шофьор Луи ДеПалма в „Такси”, за която печели наградите”Еми” и”Златен глобус”.