Отиде си големият режисьор Барнардо Бертолучи

Отиде си големият режисьор Барнардо Бертолучи

Големият италин­ски режисьор Бер­нардо Бер­толучи почина на 77 години в Рим след дълго боледуване. Бер­нардо Бер­толучи е роден на 16 март 1940 г. в Парма.

Дебютът му в киното е лен­тата, донесла приз­нание на режисьора — “Кон­фор­мис­тът” ‚1970. Следва „Пос­ледно танго в Париж” през 1972 с Мар­лон Брандо в глав­ната роля.

Световна слава получава с „Мал­кия Буда” 1993 г, “Пос­лед­ният император“, 1987, епич­ната кар­тина “ХХ век“ през 1976.

Родителите му са Нина и Атилио Бер­толучи. Баща му е поет и фил­мов критик, майка му е учителка. Бер­толучи започва да пише стихове още на 12 години и скоро печели няколко прес­тижни наг­ради. Завър­шва литература и философия. След това отива в Рим, където е помощ­ник на Пиер Паоло Пазолини в „Без­дел­ник“ през 1961 г. Нераз­рив­ната връзка на Бер­толучи с Пазолини и с поезията остава много силна и може да се прос­леди по в цялос­т­ното им твор­чес­тво. Основна задача за твореца е да гради поезия чрез образи, да търси „дъл­боката връзка между кино и поезия“. На 22 години зас­нема пър­вия си филм „Сухата кумица“.

Извес­тни филми, режисирани от него, са „Кон­фор­мис­тът“, „Пос­ледно танго в Париж“, „Пос­лед­ният император“, „Отк­рад­ната красота“, „Меч­татели“.

През пос­лед­ните години е режис­сер, драматург и поет, прид­вижва се с инвалидна количка. Бер­толучи има две наг­ради “Оскар“, отличен е с почетен „Златен лъв”, и “Златна палма” на фес­тивала в Кан за принос в киното. През 1972 г. зас­нема „Пос­ледно танго в Париж“ с учас­тието на чуж­дес­т­ранни актьори в глав­ните роли — Мар­лон Брандо, Мария Шнай­дер. След пър­вата му прожек­ция в Ню Йорк е цен­зуриран както в САЩ, така и в Италия.