Кончаловски ще покаже филм за Микеланджело

Кончаловски ще покаже филм за Микеланджело

Тази есен извес­т­ният режисьор Кан­чалов­ски ще покаже в Русия, Евпопа и Азия своя руско – италиан­ски филм „Грях”, пос­ветен на Микелан­джело. В момента той работи над новата си лента „Скъпи приятели”. „Работата над филма за Микелан­джело не е проста. Проб­лемът е в това, че Италия през XVI век е трудно да се пресъз­даде. Нап­ример, Флорен­ция снимахме в три града. Една място от улица, в един град, друго място в друг. Ватиканът е изг­леж­дал по друг начин, нямало я базиликата „Свети Петър”, казва режисьорът.

Това е причина да се съз­даде вяр­ната кар­тина с добавяне на ком­пютърна графика, която не бива да се усети от зрителя. “Грях“ раз­казва за няколко години от живота на скул­п­тора и худож­ника Микелан­джело, точно когато той изписва свода на Сик­с­т­нис­ката капела, извайва фигурата на Давид, животът му във Флорен­ция. Глав­ната роля се изпъл­нява от италианеца Алберто Тес­тоне.