Националната художествена академия отваря ателиетата си за деца

НХА отваря на 1 август, за десети път, ателиетата си за учас­т­ниците в Лят­ната академия за деца и ученици. Културно-образователният проект е на фон­дация “Свети Пимен Зог­раф­ски“ към НХА. През целия месец децата ще рисуват, ще моделират под ръковод­с­т­вото и грижите на студентите-художници. В пос­лед­ните дни на август ще под­редят най-хубавите си творби в пъс­тра изложба в “Академия“.

Месецът ще започне с праз­ничен хепънинг “Деца рисуват вън“ в градината “Свети Климент Охрид­ски“, пред галерия “Академия“. Преди обед децата и студен­тите ще под­гот­вят своите пъс­три изненади, а в следобед­ните часове ще офор­мят с тях Алеята на твор­чес­т­вото. Всеки, който мине по алеята пред галерия “Академия“, ще има въз­мож­ност да се включи в рисуването на най-дългия цветен фриз, ще може да добави свое цвете във въл­шеб­ната цветна леха. Докато децата майс­торят своите произ­ведения на Алеята, в галерия “Академия“ родителите ще гледат филма “Дет­ска академия“ с режисьор Ралица Димит­рова.