„Аполония 2019” събира фенове на всички изкуства

„Аполония 2019” събира фенове на всички изкуства

Аполония 2019“ праз­нува юбилей – дните на изкус­т­вата се организират за 35 път. От 29 август до 7 сеп­тем­ври събития от всички жан­рове ще изкушават в Созопол зрителите. Някои от най-прославените творци на сцената всяка вечер ще приемат овации. Пред­с­тав­ленията по традиция са в читалище „Отец Паисий“. На 30 август е мюзикълът „Алиса в Огледал­ния свят“ по романа на Луис Карол на режисьора Бисерка Колев­ска, хореог­рафа Жас­мина Стоянова. В амбициоз­ния проект на „Бон-бон“ учас­т­ват над 50 деца между 4 и 15 години. Малък град­ски театър заковава интереса на 31 август с „Аз обичам, ти обичаш, тя обича“. Хитът на Теди Мос­ков и Симон Шварц с музиката на Антони Дон­чев е вдъх­новен от филма на Еторе Скола „Обичахме се тол­кова много“.

На сцената се вих­рят Малин Кръс­тев, Филип Аврамов, Владимир Зом­бори, Каталин Старей­шин­ска, Ирини Жам­бонас, Иван Пет­рушинов. Те са трима най-добри приятели, влюбени в една жена в продъл­жение на 30 години. А тя коя е – и кого от тях обича?

На 1 сеп­тем­ври трупата „Зад канала“ играе „Праз­никът“ от Томас Вин­тер­берг — вер­сия на Явор Гър­дев. Учас­т­ват Иван Бър­нев, Бойко Кръс­танов, Весела Бабинова, Анас­тасия Лютова. На 2 сеп­тем­ври гил­дията чес­тва Крикор Азарян – 85 години от рож­дението на режисьора. Театърът, който носи името му, пред­с­тавя „Чехов х 3“ на Антоанета Бачурова и Владимир Люц­канов. Учас­т­ват Мег­лена Каралам­бова, Бойка Вел­кова, Георги Новаков, Алек­сан­дра Сър­ча­джиева, Койна Русева.

На 4 сеп­тем­ври „Въз­раж­дане“ се включва със „Защото на мама така й харесва“ на Жолт Пож­гаи, Лилия Аба­джиева и Васил Аба­джиев. Актьорите са Донка Аврамова-Бочева, Мариана Жикич, Анатоли Лазаров, Боян Младенов, Георги Златарев, Йор­дан Ръсин, Свежен Младенов.