Лео Ди Каприо дава 5 млн. долара за борба с пожарите

Леонардо Ди Кап­рио се присъедини към други филан­т­ропи, като обеща 5 милиона долара чрез своята екологична фон­дация, за да помогне на Амазонка, тъй като в региона продъл­жават да горят катас­т­рофални пожари.

44-годишният актьор обяви вчера, че Earth Alliance, организация, която той сфор­мира със съп­ругата на Стив Джобс – Лорън Пауъл и Брайън Шет, е съз­дал извън­реден гор­ски фонд за Амазонка.

Алиан­сът търси дарения за под­помагане на въз­с­тановяването на бразил­с­ката тропическа гора, която активис­тите наричат „белите дробове на планетата“.

Ди Кап­рио заяви, че фон­дът ще “със­редоточи критични ресурси” за корен­ните и мес­т­ните общ­ности, работещи за защита на Амазонка срещу появата на диви пожари. Близо 40 000 пожара унищожават тропичес­ките гори на Амазонка в Бразилия, най-новото огнище в сезона на свръхак­тивни пожари, които са изгорили 1330 квад­ратни мили. Звез­дата от „Титаник” и „Имало едно време в Холивуд“ е твърд защит­ник на окол­ната среда..