„ТАНЦ ФИЛМ ФЕСТ” В НАВЕЧЕРИЕТО НА КИНОМАНИЯ

“Танц филм фест“ пред­с­тавя пър­вия чер­нокож артист, тан­цувал Ромео в Крал­с­кия балет в Лон­дон. Най-новите филми за класически балет и модерен танц ще имат премиерни прожек­ции от 24 до 30 сеп­тем­ври в НДК. В афиша са общо 12 заг­лавия. Сред тях е филма “Юли“ за уникал­ния кубин­ски тан­цьор Кар­лос Акоста.

В кино „Люмиер Лидл”, ще видим прог­рама с игрални и докумен­тални филми, сред които ще има както премиерни, така и утвър­дени заг­лавия.

Отк­риването е с филм, който се превърна в хит в прог­рамата на миналогодиш­ното издание на Киномания: „Рудолф Нуреев: Бялата врана” на 24 и на 30 сеп­тем­ври от 19.00 ч.

Фил­мът прос­ледява житейс­кия път на един от най-легендарните балетни артисти. Режисьор е Ралф Файнс. Още един филм с учас­тието на самия Рудолф Нуреев и Марго Фон­тейн ще види пуб­ликата на 25 сеп­тем­ври от 18.30 ч. Това е екранизацията на балета „Лебедово езеро”, с режисьор Трък Бранс. Когато пос­танов­ката „Лебедово езеро” на Виен­с­ката опера е зас­нета, Марго Фон­тейн е вече жива легенда, а кариерата на Нуреев тъкмо набира скорост. С присъщата си дър­зост, той ревизира канонич­ната хореог­рафия на Мариус Петипа и пред­лага своя вер­сия на великия балет на Чай­ков­ски, извеж­дайки принц Зиг­ф­рид като доста по-равностоен пар­т­ньор на Одета/Одилия. Самият Нуреев казва: „Тан­цувахме като едно тяло и една душа”.