Робърт де Ниро кръстил дъщеря си на сръбски роман

Един от най-големите актьори в Холивуд, 76-годишният Робърт де Ниро, е горд баща на шест деца и е осиновил най-голямата си дъщеря, докато бил щас­т­ливо женен за бив­шата си съп­руга Даяна Абът.

Желаейки да види Европа и Близ­кия изток, Де Ниро прис­тига в бивша Югос­лавия през 1967 г. на автос­топ. На излизане от Ниш е спрян от Радован Джокич, селянин от село Чокот. Някой казал на Радован, че непоз­натият търси място, за да пренощува. Джокич го кани в къщата си и го пос­реща като свой най-скъп гост. На след­ващия ден домакините изп­ратили Де Ниро с хляб и сирене.

Точно една година по-късно, през лятото на 1968 г., в Чокот прис­тига лек автомобил „Фол­к­с­ваген“ с нем­ски регис­т­рационни номера. Същият младеж излиза от колата. Тогава Де Ниро остава там три дни, като бере домати със своите домакини, носи зелен­чуци на пазара и ги продава заедно с тях.

От Чокот той заминава за Гър­ция, но се връща защото на бен­зинос­тан­ция между Лес­ковац и Ниш автос­топа­джия му отк­радва пор­т­фейла. Джокич дава на актьора пари за пътуването, а Де Ниро в замяна му пред­лага камера, която Радован отказва.

След много години семейс­тво Джокич вижда същото това „момче“ на фил­мовия екран и тогава раз­бра кой е бил тех­ният гост.

След като прочита романа на Иво Анд­рич „Мос­тът на Дрина“, Де Ниро дава на дъщеря си името Дрена. Според съоб­щения в медиите, Де Ниро често наемал бавачки от Сър­бия, а през годините се оказало, че член на семейс­т­вото му бил сър­бин.

Мос­тът на Дрина“, Де Ниро дава на дъщеря си името Дрена. Според съоб­щения в медиите, Де Ниро често наемал бавачки от Сър­бия, а през годините се оказало, че член на семейс­т­вото му бил сър­бин.