Звездата от “Бягство от затвора“ Джоди Лин О`Кийф идва в България

Звездата от “Бягство от затвора“ Джоди Лин О`Кийф идва в България

Звез­дата от “Бяг­с­тво от зат­вора“ и “Днев­ниците на вам­пира“ Джоди Лин О’Кийф идва в Бъл­гария. Гос­туването й е по покана на фес­тивала Aniventure Comic Con на 14 и 15 сеп­тем­ври, където ще раз­дава автог­рафи и ще се снима с фенове и през двата дни. На 15 сеп­тем­ври акт­рисата ще има среща – раз­говор в който ще сподели незаб­равими мигове от снимач­ната площадка. .

Американ­с­ката акт­риса учас­тва също с епизодични роли и в сериали като “Двама мъже и половина“ и “Теория за големия взрив“.

Джоди Лин О‘Кийф като Грет­чен е най-горещата жена в “Бяг­с­тво от зат­вора“, когато влиза в обув­ките на лошото момиче и става зап­лаха. Няколко години по-късно, тя дебютира като док­тор Джо Лаф­лин в “Днев­ниците на вам­пира“, покорил предимно сър­цата на момичета и жени по цял свят.