Почетат Скорсезе с наградата “Кърк Дъглас“

Почетат Скорсезе с наградата “Кърк Дъглас“

Режисьорът ще получи отличието за цялос­тни пос­тижения в киното на фес­тивала в Санта Бар­бара през ноем­ври. Така той ще стане 14-ият носител на наг­радата “Кърк Дъг­лас“ на Меж­дународ­ния фил­мов фес­тивал в Санта Бар­бара.

Скор­сезе ще бъде почетен с отличието за цялос­тно пос­тижение в киното на 14 ноем­ври на специална проява извън фес­тивала. След­ващото 35-о издание на фил­мовата проява в Санта Бар­бара се случва между 15 и 25 януари 2020 г.

Наг­радата “Кърк Дъг­лас“ е кръс­тена на леген­дар­ния актьор, който е и неин първи носител. С почет­ния приз са удос­тоени през годините Джуди Денч, Уорън Бийти, Джейн Фонда, Джесика Ланг, Форест Уитакър, Робърт де Ниро, Май­къл Дъг­лас, Харисън Форд, Куен­тин Таран­тино, Ед Харис, Джон Траволта. Миналата година отличието беше присъдено на Хю Джак­ман.