Русенската опера се готви за своя 70-и юбилеен сезон

Русенската опера се готви за своя 70-и юбилеен сезон

Премиерата на “Травиата“ от Верди под пал­ката на глав­ния диригент Сунай Чалъков е кул­минацията на чес­т­ванията.

На 4 сеп­тем­ври в Русе и на 5 сеп­тем­в­рив София на отк­ритата сцена в двореца Врана Русен­с­ката фил­хар­мония ще пред­с­тави прог­рамата “Музика от Америка“ под дириген­т­с­т­вото на Марк Кадин — главен диригент на Сим­фонич­ния оркес­тър на БНР и солист Данчо Радев­ски — кларинет. “Елин Колев свири Вивалди“ е след­ващата кон­цер­тна прог­рама, която ще подари на пуб­ликата и на Дър­жавна опера-Русе в чест на юбилей­ната година вир­туоз­ният цигулар Елин Колев. Тя ще бъде пред­с­тавена в Русе и във Варна в средата на сеп­тем­ври. На 30 сеп­тем­ври ще гледаме “Тоска“ на сцената на Русен­с­ката опера. В ролята на Тоска ще гос­тува светов­ноиз­вес­т­ното соп­рано Цветелина Василева.