Лука Маринели и Ариане Аскариде са най-добри актьор и актриса във Венеция

Лука Маринели и Ариане Аскариде са най-добри актьор и актриса във Венеция

Италиан­с­кият актьор Лука Маринели спечели наг­радата за най-добър актьор на кинофес­тивала във Венеция за ролята си във филма “Мар­тин Идън“, предаде Рой­терс.

Твор­бата е адап­тация на едноимен­ния роман на Джек Лон­дон и раз­казва за беден, амбициозен писател. Сюжетът е пренесен в Неапол в началото на 20 век, допълва ТАСС.

За най-добра акт­риса журито определи фран­цузой­ката Ариане Аскариде за ролята й в “Световна слава“. Във филма тя играе майка, отчаяна да помогне на финан­сово притис­натото си семейс­тво. Дейс­т­вието на драмата се раз­вива в Мар­силия.

През тази година фес­тивалът се проведе за 76-и път. Начело на журито зас­тана аржен­тин­с­кият режисьор Лук­реция Мар­тел. Знаковият фест е основан от президента на Венециан­с­кото биенале – 1895 година граф Волпи ди Мисурата. Годината на официал­ния старт е 1932 г. месец август, на ост­ров Лидо, на 27 км. от град Венеция на терасата на хотел Excelsior. През 1932 г. кон­курс още не се обявява. Само се показ­ват филми, пред­с­тавени от девет дър­жави. Това са 29 пъл­номет­ражни и 14 кратки филми, посетен е от 25 хиляди зрители. През 19341942 години глав­ната наг­рада е “Купата на Мусолини”, а през 1947 и 1948 г– “Голямата меж­дународна наг­рада на Венеция”. Едва през 1949 г. прес­тиж­ната наг­рада получава името „Златен лъв”.

През 1962 “Златен лъв” получава воен­ната драма на Анд­рей Тар­ков­ски “Иваново дет­с­тво“. През 1991 г е отличена лен­тата на Никита Михал­ков “Урга — територия на любовта”. През 2003 драмата на Анд­рей Звягин­цев „Левиатан” , а през 2011 г. – фил­мът на Алек­сан­дър Сакуров „Фауст”, зас­нет по мотиви на твор­бата на Гьоте. През 2007 г. специален „Златен лъв” получи Никита Михал­ков за филма си “12“.