Поетична вечер, посветена на Любомир Левчев

Поетична вечер, посветена на Любомир Левчев

Поетична вечер с най-обичаните стихове на големия бъл­гар­ски поет и писател Любомир Лев­чев се със­тоя в НДК. Рециталът „Звез­допът“ събра десетки близки, приятели, колеги и почитатели на автора, който ни напусна през сеп­тем­ври тази година.

Едни от най-емблематичните творби на Лев­чев проз­вучаха с неговия глас, както и в интер­п­ретацията на актьора Вален­тин Ганев. Специален подарък за всички гости беше изпъл­нението на леген­дар­ния вокалист на група „Сиг­нал“ Йор­дан Кара­джов на песента „Да те жадувам“, написана по стихот­ворението на Любомир Лев­чев „Недопус­тимост“ от 1967 г.

Слова за поета прочетоха Вик­тория Бисерова, управител на „Ентусиаст“, и Иван Гранит­ски, член-кореспондент на БАН и соб­с­т­веник на издател­с­тво „Захарий Стоянов“.