„Птицата удариха в сърцето” е новата книга на поета Лъчезар Еленков

„Птицата удариха в сърцето” е новата книга на поета Лъчезар Еленков

На живота и твор­чес­т­вото на великия поет Никола Вап­царов е пос­ветена новата книга на поета Лъчезар Елен­ков. В нея той напомня в проза и стихове за под­вига на антифашиста и хуманист от световна величина. Мотото „Вап­царов е сълза в окото на човечес­т­вото”, изречено от Ярос­лав Иваш­кевич, нося в себе си повече от 40 години. То е най-проникновеното и най-точното, наситено с болка определение за твор­чес­кия и героичен под­виг. Вяр­вам, че тази сълза никога няма да пресъхне както върху лицето на многос­т­радал­ната ни родина, така и върху образа на прог­леж­дащото човечес­тво, в което Вап­царов без­п­ределно вяр­ваше”, споделя Елен­ков в пролога на книгата.

В свой стих Лъчезар Елен­ков напомня:

Поетът със победата си лична

Въз­виси Човека –

Жив под зем­ната кора.

Който днес един­с­т­вено общува

С мъд­рата трева.

Но теб те няма там!

Във друго време

и в прос­т­ран­с­тва други

със света без­к­раен раз­говаряш ти.

В епохата от мер­зости раз­нищена,

във крайна сметка

твоите „Моторни песни”

сигурен под­с­лон намериха.

И стана много светло за

спасения Човек.