Ръсел Кроу снима биографичен филм за Марко Уайт

Ръсел Кроу снима биографичен филм за Марко Уайт

Актьорът Ръсел Кроу се е нагър­бил с теж­ката задача да напише сценарий, да режисира и да се снима в биог­рафичен филм за извес­т­ния британ­ски кулинар Марко Пиер Уайт.

Ръсел освен това ще изиг­рае третия или чет­вър­тия Марко. „Аз съм почти на 60, така че във филм за живота ми няма да има само един Марко. Ако някой в Холивуд трябва да ме изиг­рае, това е Ръсел“, сподели самият Марко Уайт пред в. Daily Mail.

Проек­тът се под­готвя от пет години, като преди това за режисьор бе спряган Ридли Скот, а за изпъл­нител на глав­ната роля — Май­къл Фас­бен­дер или Том Харди.

Заради близ­кото си приятел­с­тво с Кроу обаче, Уайт реши да заложи на него за осъщес­т­вяването на проекта.

Марко се прочу през 90-те години, когато едва 24-годишен става главен гот­вач на лон­дон­с­кия рес­торант “Хар­вис“. Екипът му включва друг извес­тен кулинар към днешна дата — Гор­дън Рамзи. През 1995-а, когато е едва на 33, Марко Пиер Уайт става най-младият главен гот­вач, удос­тоен с три звезди от “Миш­лен“.