Калофер чества 172 години от рождението на Христо Ботев

Калофер чества 172 години от рождението на Христо Ботев

Кул­минацията на проявите е днес от 11.30 ч. Пред памет­ника на май­ката на поета-революционер Иванка Ботева ще бъдат положени цветя и ще проз­вучи рецитал на стихот­ворението “Майце си“ в двора на НМ “Христо Ботев“.

На мемориал­ния ком­п­лекс на Христо Ботев в града ще се със­тои митинг-поклонение, пос­ветен на 172-та години от рож­дението на поета-революционер. Ще бъде произ­несено слово за великият син на Бъл­гария. Воен­нос­лужещи ще положат “Гир­лянд на славата“ пред памет­ника на Христо Ботев.

В Калофер бе учреден инициативен комитет, който започна национална кам­пания за събиране на сред­с­тва за игрален филм за Христо Ботев. до момента са съб­рани над 20 000 лева. След филма за Лев­ски, жителите на Калофер искат да бъде нап­равен игрален филм и за великия син на Калофер.

Режисьор на филма ще бъде Мак­сим Ген­чев. Сценарият е почти завър­шен — по оригинал­ните раз­кази на Захари Стоянов. По-голямата част от филма, почти 70 процента, ще бъде сниман в Калофер. Само някои от сцените ще са изнесени в Коз­лодуй и сред­новеков­ната крепост във Видин.