Музика на Мориконе ще отрие моста край Генуа

Енио Мориконе, който почина днес на 91 години, е ком­позирал произ­ведение в памет на жер­т­вите от рух­ването на моста “Моранди“ край Генуа, което ще звучи при отк­риването на новия виадукт в края на юли.

Ком­позицията “Tante pietre a ricordare“ ще бъде изпъл­нена за пръв път от оркес­търа и хора на театър “Карло Феличе“ в Генуа на церемонията по отк­риването на новия мост. Той е проек­тиран от извес­т­ния архитект Ренцо Пиано, пише италиан­с­кият вес­т­ник “Секоло XIX“. Това е пос­лед­ната пар­титура, съз­дадена от маес­т­рото, който издъхна преди часове“, се посочва в прес­съоб­щение на театъра. Прог­рамата пред­виж­дала Мориконе да дирижира дис­тан­ционно оркес­търа. Вместо това, при изпъл­нението диригент е синът му Анд­реа.