Готвят книга за живота на Майстора в любимото му Шишковци

Готвят книга за живота на Майстора в любимото му Шишковци

Екипът на кюс­тен­дил­с­ката галерия, чиито пат­рон е худож­никът, под­готви книга за живота на Владимир Димитров-Майстора в близ­кото село Шиш­ковци, където той е живят и нап­равил най-известните си платна около 30 години. Книгата ще е нещо като художествено-туристически “указател и пътеводител“. В изданието, което ще излезе до месец — с богати описания и илюс­т­рации, ще бъде пред­с­тавен целият период от живота на Майс­тора в Шиш­ковци — къщата, където е живял, мес­тата, където се със­р­дедоточавал, за да рисува, хората, с които е общувал, сподели дирек­торът на галерията скул­п­торът Вален­тин Гос­подинов.

Същев­ременно при къщата-музей “Владимир Димит­ров — Майс­тора“ в Шиш­ковци са мон­тирани нови указателни табели. Изцяло обновено екс­позицион­ното прос­т­ран­с­тво.