Веско Ешкенази: Дано тази година бъде по-добра от предишната

Веско Ешкенази: Дано тази година бъде по-добра от предишната

Дано тази година бъде по-добра от предиш­ната във всички аспекти и да сме здрави. Надявам се да можем да си кажем в края на новата година, че сме били заедно отново на сцените, в залите, въобще в лич­ния си живот, както и че е една просто по-хубава година от предиш­ната“. Това пожела за новата 2021 г. извес­т­ният цигулар Веско Ешкенази, който пос­рещна праз­ника в Амс­тер­дам.

През 2020 г. цигуларят тряб­ваше да отп­раз­нува с турне своята 50-годишнина, но това ще стане през 2021 г. Извес­т­ният цигулар изрази надежда, че на 16 април ще събере всички, в зала 1 на НДК, където миналата година тряб­ваше да се юбилеен кон­церт.

Музикан­тът ще обяви и останалите дати от тур­нето си, което ще включва 13 града. „Имайте тър­пение, ще сме заедно. Само да стис­каме палци всичко да стане както го очак­ваме“, обърна се той към почитателите си.

Въп­реки труд­ните времена, цигуларят радва с дигитални изпъл­нения в социал­ните мрежи, както и с такива на отк­рито, което във време на пан­демия е една от мал­кото въз­мож­ности. „Може би това са хубавите неща, да се срещаме навън — под звез­дите, до морето или на някакви красиви места, с които Бъл­гария е пълна. Моята надежда е, че вът­реш­ните прос­т­ран­с­тва ще могат да се упот­ребяват в скоро време, когато всичко е така нап­равено, че да не се зас­т­рашаваме един друг“, допълни още той.