За втора година отмениха Лайпцигския панаир на книгата

Работи се по под­готов­ката на “циф­ров“ фор­мат на изданието. Светов­ноиз­вес­т­ното изложение тряб­ваше да се проведе от 27 до 30 май. Сега се работи по под­готов­ката на “циф­ров“ фор­мат. В други години са учас­т­вали над 2000 издател­с­тва, фирми, организации и ведом­с­тва от десетки страни. По оценки на инс­титута “Роберт Кох“ досега в Гер­мания са регис­т­рирани 2 192 850 случая на заразени с новия коронавирус. По време на пан­демията са починали над 55 хиляди души.