99 години от рождението на Стоянка Мутафова

Стоянка Мутафова е родена на 2 фев­руари 1922 г. Гос­пожа Стихийно бед­с­т­вие има зад гърба си стотици роли в театъра, киното и телевизията. “Царицата на комедията“, както я наричат мнозина, е спечелила десетки отличия по време на кариерата си.

Мутафова почина на 6 декем­ври, 2019 г. във Воен­номедицин­с­ката академия след няколко месеца на сериозни проб­леми със здравето. Същата година, няколко дни по-рано, бъл­гар­с­ката сцена загуби и Мас­търа, Стефан Данаилов.

Играе в над 90 теат­рални пос­тановки. Измежду пиесите с нейно учас­тие са „Три сес­три“, „Дванай­сета нощ“, „Големанов“ (където играе баба Гицка), „Гос­пожа Минис­терша“, „И най-мъдрият си е малко прост“ и „Арсеник и стари дан­тели“.

Популярна с ролите си във фил­мови и телевизионни продук­ции като „Големанов“, „Вражалец“, „Милионерът“, „Новогодишна шега“, „Топло“, „Любимец 13“, „Специалист по всичко“, „Кит“ и други. Нейни сценични пар­т­ньори са Георги Пар­цалев, Георги Калоян­чев, Апос­тол Карамитев, Невена Коканова.

През 1980 г. играе ролята на баба Цоцолана в серий­ния филм „Патилан­ско цар­с­тво“, по едноимен­ната литературна поредица на Ран Босилек.