Поетичните откровения и песни на Жак Превер

На 4 фев­руари 1900 г е роден Жак Превер — френ­ски поет, сценарист и автор на тек­с­тове на песни. Издал няколко стихос­бирки, сред които „Слова“ („Paroles“, 1946), той придобива популяр­ност със своя фамилиарен език и игра на думи. Стиховете му стават извес­тни във френ­с­коезич­ния свят и са силно зас­тъпени в прог­рамата на френ­с­ките училища. Превер пише също скечове за театъра, сценарии и диалози за киното.

Стиховете му са свър­зани с теми от ежед­нев­ния живот в Париж в средата на 20 век. От 1928 до 1972 година са нап­равени 175 записа на песни. Звезди на ест­радата изпол­з­ват тек­с­тове — Кат­рин Соваж, Ив Мон­тан, Жулиет Греко, Мар­лене Дит­рих, Симон Синьоре, Тино Роси. Превер е автор на сценариите на няколко филма с режисьор Мар­сел Карне. Сред тях е „Децата на рая“ , номиниран за наг­рада „Оскар“ за най-добър сценарий.