Кийра Найтли не мечтае за големи филми

Акт­рисата Кийра Найтли призна, че никога големите филми не са били ней­ния приоритет. Британ­с­ката акт­риса нашумя с няколко големи продук­ции. Името ѝ се свър­зва и с „Кариб­ски пирати“. В момента тя се е отдала на роли в далеч по-малки филми. Найтли приз­нава, че е имала голям къс­мет да попадне в подобни хитови заг­лавия, но не е това за което меч­тае. Тя винаги е пред­почитала сложни и странни образи. В момента получава сценарии, които ѝ пред­лагат много сложни образи. Това я кара и да мисли, че е във вър­ховия момент на своята кариера.

Кийра Крис­тина Найтли е номинирана за наг­рада „Оскар“ британ­ска акт­риса. Родена през 1985 г. в Анг­лия. Кийра става меж­дународно извес­тна през 2003 г. след глав­ните си роли във фил­мите „Ритай като Бекъм“ и „Кариб­ски пирати: Прок­лятието на чер­ната перла“.