Картина на Ван Гог ще бъде предложена на търг

Рядка кар­тина на Ван Гог, която датира от париж­кия му период и все още е час­тно притежание, ще бъде пред­ложена на търг през март от аук­ционна къща “Сот­бис“, предаде Франс прес. Пас­торал­ната творба е озаг­лавена “Улична сцена в Мон­мартр“ и датира от 1887 г. На кар­тината е един от сим­волите на Мон­мар­тър — вятър­ната мел­ница „Мулен де ла Галет“. От 1920 г се намира в час­тна колек­ция. Пред­варител­ната оценка е около 58 милиона евро.

Нидер­лан­д­с­кият худож­ник е смятан за един от най-великите худож­ници в историята на европейс­кото изкус­тво. Автор е на около 900 кар­тини и 1100 рисунки. Приживе остава неп­риз­нат, пос­мър­тно славата му се раз­нася, след като на 17 март 1901 г. в Париж са изложени 71 от неговите произ­ведения. За огром­ната сума от 97,5 милиона долара бе продаден преди години неговата кар­тина „Ириси“.