Тръмп засегнал “за кратко“ въпроса за човешките права на срещата с Дутерте

Тръмп засегнал “за кратко“ въпроса за човешките права на срещата с Дутерте

Филипинският президент е критикуван за смъртта на над 3900 предполагаеми наркодилъри

Американ­с­кият президент Доналд Тръмп е имал “кратко обсъж­дане“ на въп­роса за човеш­ките права с филипин­с­кия лидер Род­риго Дутерте по време на срещата им в Манила вчера, каза говорител­ката на Белия дом Сара Сан­дърс, цитирана от ДПА. Самият Тръмп по-рано игнорира въп­роса, под­вик­нат му от жур­налисти, дали е пов­диг­нал тази тема пред Дутерте.

Според говорител­ката раз­говорът между двамата президенти се е фокусирал върху бор­бата с “Ислям­ска дър­жава“, нар­кот­рафика и тър­говията. “Въп­росът за човеш­ките права въз­никна за кратко в кон­тек­ста на бор­бата на Филипините срещу нар­кот­рафика“, посочи Сан­дърс. Говорителят на филипин­с­кия президент Хари Роке обаче каза пред репор­терите, че Тръмп не е пов­дигал въп­роса за човеш­ките права по време на 40-минутния раз­говор, който той нарече “отк­ровен“.

Дутерте е обект на остри критики заради смъртта на над 3900 филипинци при обявената от президента “война срещу нар­котиците“. Критици заявяват, че пред­полагаемите екзекуции се извър­ш­ват произ­волно, което полицията отх­върля.

Президен­тът на САЩ Тръмп и филипин­с­кият му колега Дутерте може да са обсъж­дали или не спор­ната тема за човеш­ките права на пър­вата си официална среща, но без съм­нение между тях се установи “топла и приятел­ска връзка“, комен­тира ДПА. Пред­с­тавители на двамата президенти съоб­щиха противоречива инфор­мация дали те са засег­нали нарушенията на човеш­ките права или извън­съдеб­ните екзекуции на Филипините, но бяха единодушни, че между тях се е установило приятел­с­тво. На вечерята на лидерите от АСЕАН в неделя двамата бяха сед­нали на една и съща маса и жур­налис­тите казаха, че са били забелязани да се смеят заедно. Дутерте дори изпя в дует с популяр­ната филипин­ска попиз­пъл­нителка Пилита Коралес любов­ната песен “Ти“, насър­чаван от Тръмп, предаде АП. Филипин­с­кият лидер се пошегува, че е пял по заповед на американ­с­кия глав­нокоман­д­ващ, предиз­вик­вайки смях в залата.