Австралия узаконява еднополовите бракове, премиерът обеща закон до Коледа

Австралия узаконява еднополовите бракове, премиерът обеща закон до Коледа

Мнозин­с­т­вото авс­т­ралийци гласуваха за промяна в законодател­с­т­вото, с която да се раз­решат еднополовите бракове, предаде ДПА. Над 7 млн. избиратели (61,6 процента), са гласували за промяна в законодател­с­т­вото за узаконяване на хомосек­суал­ните бракове, показ­ват резул­татите от допит­ване по пощата.

Авс­т­ралийс­ката статис­тическа служба съобщи, че в гласуването са учас­т­вали около 12 милиона от общо 16 мрн. избиратели. “Авс­т­ралий­ците се обединиха както никога преди в под­к­репа на гейовете и лес­бий­ките и отп­равят нед­вус­мис­лено пос­лание до пар­ламента да свърши работата си и да узакони еднополовите бракове“, заяви пар­ламен­тарис­тът и говорител на кам­панията за равно право на брак Алекс Грий­нуич.

Авс­т­ралийс­кият премиер Май­къл Тър­н­бул обеща закон за еднополовите бракове до Коледа. “Трябва да уважим гласа на хората. Поис­кахме мнението им и те ни го дадоха. То е нед­вус­мис­лено и убедително. Нашата работа е да удов­лет­ворим исканията им“, каза министър-председателят.