Премиерът в оставка Харири е приел покана на Макрон да посети Франция

Премиерът в оставка Харири е приел покана на Макрон да посети Франция

Подалият оставка ливан­ски премиер Саад Харири, който се намира в Саудит­ска Арабия, прие поканата на френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон да посети Фран­ция, предаде АФП.

Близък до Харири заявил, че се очаква политикът със семейс­т­вото си да замине за Фран­ция всеки момент, след което да отиде в Ливан, за да подаде официално остав­ката си от премиер­с­кия пост.

Харири замина за Саудит­ска Арабия на 3 ноем­ври, преди неочак­вано да обяви оставка с телевизионно изяв­ление същия ден. Оттогава е в Рияд и високопос­тавени ливан­ски служители и висши политици, близки до Харири, казаха, че той е бил принуден да се оттегли от поста.

И Харири, и Саудит­ска Арабия отричат, че той е задър­жан в Рияд или че е бил накаран насила да се откаже от поста си.

Харири нас­тоява, че ще се върне в Ливан до няколко дни, за да подаде официално остав­ката си.

Харири има саудит­ско подан­с­тво и семей­ното му богат­с­тво произ­лиза от мес­т­ната строител­ната ком­пания “Сауди Оджер”, съз­дадена от баща му Рафик ал Харири, който 2 пъти е бил ливан­ски премиер и беше убит през 2005 г.

“Няма да се съг­ласим Харири да бъде залож­ник, причината за чието задър­жане не ни е извес­тна“, под­черта ливан­с­кият президент Мишел Аун в дек­ларация. Саудит­ска Арабия отдавна е смятана за глав­ния вън­шен под­дръж­ник на Харири.

Аун посочи, че няма да приеме остав­ката на Харири, докато той не се върне в Ливан и не я връчи официално, и не обясни мотивите си, което Харири обеща да нап­рави в след­ващите дни.