Хасан Рохани и висш ирански командир обявиха края на “Ислямска държава“

Президен­тът на Иран Хасан Рохани обяви края на организацията “Ислям­ска дър­жава“ (ИД) вчера в изяв­ление, излъчено на живо по дър­жав­ната телевизия, предаде Рой­терс.

Вис­шият коман­дир от Кор­пуса на гвар­дей­ците на Ислям­с­ката революция ген.-майор Касем Солей­мани също обяви края на ИД в пос­лание, изп­ратено до иран­с­кия духовен лидер аятолах Али Хаменей. Солей­мани добави, че ливан­с­кото шиит­ско движение Хиз­була е изиг­рало “решаваща роля“ в бор­бата срещу ИД.

Иран­ски медии в пос­лед­ните години често пъти пуб­ликуваха снимки и видеозаписи на Солемайни на фрон­товата линия срещу ИД в Ирак и Сирия. Солей­мани оглавява силите Кудс на Кор­пуса на гвар­дей­ците на Ислям­с­ката революция, които отговарят за операциите извън пределите на Иран. Кор­пусът е най-влиятелната иран­ска военна сила и кон­т­ролира икономическа империя, въз­лизаща на милиарди долари. Той под­к­репяше сирийс­кия президент и цен­т­рал­ното правител­с­тво в Баг­дад срещу ИД. Над 1000 членове на кор­пуса, в това число и висши коман­дири, бяха убити в Сирия и Ирак.