САЩ връщат Северна Корея в черния списък с подкрепящи тероризма

САЩ връщат Северна Корея в черния списък с подкрепящи тероризма

САЩ решиха отново да включат Северна Корея в списъка си с “дър­жави, под­к­репящи тероризма“, за да увеличат натиска срещу Пхенян и да го накарат да се откаже от ядрената си прог­рама, предаде АФП. “Днес САЩ определят Северна Корея като дър­жава, под­к­репяща тероризма“, заяви във Вашин­г­тон президен­тът Доналд Тръмп. “Освен че зап­лашва света с ядрено унищожение, Северна Корея е под­к­репила актове на меж­дународен тероризъм, включително убийс­тва на чужда земя“, каза Тръмп по време на правител­с­т­вено заседание.

Американ­ски пред­с­тавители определят като тероризъм убийс­т­вото на заварения брат на север­нокорейс­кия лидер Ким Чен-ун — Ким Чен-нам — на летище в Малай­зия през фев­руари. Тръмп спомена и случая с американ­с­кия студент Ото Уор­м­биър, задър­жан в Пхенян и починал през юни, след като бе вър­нат в САЩ в кома. Други изтък­ват, че няма кон­сен­сус дали тези дейс­т­вия може да бъдат определени като терорис­тични.

КНДР е в списъка на дър­жавите, под­к­репящи тероризма, от 1988 до 2008 г. заради пред­полагаемото си учас­тие в бом­бен атен­тат срещу южнокорейски самолет, отнел живота на 115 души през 1987 г. Правител­с­т­вото на репуб­ликанеца Джордж Буш извади страната от чер­ния списък, за да под­помогне преговорите по ядрения въп­рос, но те в крайна сметка се провалиха.