9-и ден издирват изчезнала аржентинска подводница

Операцията по издир­ването на аржен­тин­с­ката военна под­вод­ница, изчез­нала в Южния Атлан­тик, продъл­жава цяла сед­мица и дос­тига “критична фаза“. 44-членният екипаж на борда й може би вече изпитва недос­тиг на кис­лород, съобщи говорителят на ВМС на страната Енрике Балби, цитиран от Рой­терс.

Десетки самолети и кораби от 12 страни издир­ват “Сан Хуан“, докато близ­ките на моряците трепетно очак­ват новини, а вниманието на цялата страна е погъл­нато от тревогата за съд­бата на под­вод­ницата и екипажа й.

Ако пос­т­роената преди над 30 г. в Гер­мания под­вод­ница е потънала или по някаква причина не може да изп­лува на повър­х­ността, след като даде пос­леден сиг­нал на 15 ноем­ври, тя вече би тряб­вало да изчер­пва пос­лед­ните си, 7-дневни запаси от кис­лород.

Съдът вероятно лежи на океан­с­кото дъно поради пов­реда на механизма за изп­луване нагоре или пък той не е активиран от член на екипажа.

В операцията учас­т­ват около 30 кораба и самолети и 4000 души от Аржен­тина, САЩ, Великоб­ритания, Чили и Бразилия. Досега е претър­сена океан­ска площ от 500 000 кв. км, но остава да се претърси още много.